Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte de Decret de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i desenvolupament Rural, per la qual es creen i regulen els Consells Forestals de Demarcació

Termini en consulta pública fins al 10 de desembre de 2018 inlusive, en compliment de l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell,...