Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte d'ordre pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a plans de reconversió i reestructuració de col·lectius en el marc del PDR CV 2014-2020

Termini en consulta pública fins al 26 de juliol de 2018 inclusivament, en compliment de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural, per la qual es regula una nova estructura orgànica i funcional de les Oficines Agràries.

Termini en consulta pública fins al 18 de juliol de 2018 inclusivament, en compliment de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...