Dia anterior dilluns, 17 juliol 2017 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

10:00

Reunió

Reunió del Comitè d'emegència de la Xylella Fastidiosa.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Reunió

Comité d'emergència Xylella Fastidiosa

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

10:30

Reunió

Reunió informativa sobre la situació fitosanitària a la Comunitat Valenciana respecte de la Xylella Fastidiosa i atenció a mitjans de comunicació.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

10:30

Reunió

reunió Grup de Treball de seguretat en l'ámbit rural

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

11:30

Reunió

Reunió de la Comissiò Tècnica de Seguiment de la Xylella Fastidiosa

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

11:30

Reunió

Comissiò Tècnica de Seguiment Xylella Fastidiosa

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissìó Sectorial de Medi Ambient del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Madrid (Madrid)